در حال مشاهده‌ی

گالری

کوه الموت قزوین
جاده‌های الموت قزوین
روستا و دشت‌های الموت از بالای قلعه حسن صباح

الموت قزوین

منطقه الموت قزوین، طبیعت کوهستانی بسیار زیبایی داره. عبور از جاده‌های زیبا و پرپیچ و خمش روح‌نوازه. دریاچه اوان و قلعه‌ی حسن …