در حال مشاهده‌ی author

مجتبی طاهری

مقالات

مقالات و نوشته‌ها

برخی از مقالات من در جاهای مختلف را می‌توانید در زیر ببینید: مقاله‌های مجتبی طاهری در پیکتوکادمی مقاله‌های مجتبی طاهری در یوتایپ …

کوه الموت قزوین
جاده‌های الموت قزوین
روستا و دشت‌های الموت از بالای قلعه حسن صباح

الموت قزوین

منطقه الموت قزوین، طبیعت کوهستانی بسیار زیبایی داره. عبور از جاده‌های زیبا و پرپیچ و خمش روح‌نوازه. دریاچه اوان و قلعه‌ی حسن …